Onsdag 12 Juni
Kl. 14:10 - 16:00
Ungdom og Teknologi 7-10 klasse
Barn og unge møter teknologi og andre i trygge omgivelser.

Ein plass å treffast for ungdom etter skuletid for å spela spel, lage mat og lære om forskjellig teknologi.

2024 © Stiftelsen Skjåk friviljugsentral