Torsdag 21 September 2023
Kl. 10:00 - 15:30, Skjåk Friviljugsentral
Alzheimer Dagen
Markering av alzheimer dagen med Skjåk demensforeining. Tema er førebygging og tilrettelegging i kvardagen. Foredragene er for alle og vil streames på lerret på friviljugsentralen. Kom innom på dei temaene du meiner er interessante. Det serveres kaffi og noko attåt.

Ein slik markeringsdag er til for å lære meir om sjukdommen og symptomane. At folk får større kunnskap hjelper pårørande, helsepersonell, familie og vener til å akseptere og leva med sjukdommen.

Program:

1015 - 1100    Laget vi treng rundt dei som rammes av demens v/Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen 

1100 - 1115    Pause

1115 - 1200    Siste nytt om førebygging av demens v/ Geir Selbæk, Forskningssjef Aldring og helse, professor Universitetet i Oslo

1200 - 1300    Lunsj

1300 - 1345    Smile heile livet (Munnhelse hjå eldre) v/Ellen Thea Dalbak Stipendiat, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet HF

1345 - 1400    Utdeling av demensprisen

1400 - 1430    Pårørandeinnlegg v/Liv Thorsen Schlytter 

1430 - 1445    Beinstrekk 

1445 - 1515    Vegen til demenskor 

1515 - 1530    Oppsummering av dagen 


2024 © Stiftelsen Skjåk friviljugsentral